:: 
Nyitólap » Közérdekű adatok » Közérdekű adatok

Közérdekű adatok

Az oldal jelenleg folyamatos feltöltés alatt áll!

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. KAPCSOLAT, SZERVEZET, VEZETŐK

I. Elérhetőségi adatok:
Hivatalos név:
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

Székhely:

2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.

Postacím:

2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.

Telefonszám:

+36-28-470-711

Központi elektronikus levélcím:

hivatal@kistarcsa.hu

A honlap URL-je:

www.kistarcsa.hu

Facebook:

Kistarcsa Város Önkormányzata

Ügyfélfogadás rendje:

hétfő: 8.00 - 18.00

szerda: 8.00 - 16.00

II. A szervezeti struktúra:

A szervezeti struktúra ábrája

III. A szerv vezetői:

A szerv vezetője:

A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, hivatali elérhetősége

1.2. A FELÜGYELT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv:

 

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda

Igazgató: Ratimovszky Tiborné
Székhely: 2143. Kistarcsa, Eperjesi út 1. (Gesztenyés Óvoda)
Telefon- és faxszám: +36-28-470-745
A honlap URL-je: www.kistarcsaovi.hu
Elektronikus levélcím: gesztenyes@kistarcsa.hu

 

Tagintézmény:

Tölgyfa Óvoda

2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 61. 357/2 hrsz.
Telefon- és faxszám: +36-28-470-246
Elektronikus levélcím: tolgyfaovoda@kistarcsa.hu

 

Alapszolgáltatási Központ

Intézményvezető: Pálfi Kálmánné
2143. Kistarcsa, Batthyány u. 2/A.
2143 Kistarcsa, Batthyány u. 4. (Védőnői szolgálat)
Telefonszám: +36-28-742-083
Mobilszám: +36-20-568-7627 / 442-7182
A honlap URL-je: www.alapszolg2143.hu

 

Kistarcsai VMSK Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Nonprofit Kft.

Ügyvezető: Pongrácz Viktória
Elektronikus levélcím: info@vmsk.hu
A honlap URL-je: www.vmsk.huwww.kistarcsamuvhaz.hu
Székhely: 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos u. 23.
Facebook: Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár

 

Tagintézmények:

2143 Kistarcsa, Deák Ferenc u. 1. Művelődési Ház (Csigaház)
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Városi Könyvtár
2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 33. Civil-ház
2143 Kistarcsa, Késmárki u. 15. Pecsenyicki Mihály Sportcentrum
2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3. Városi Sportcsarnok
2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3. Városi Uszoda

 

1.3. GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK

I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek:

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik:

 • Kistarcsai KÖFE Közterület-fenntartó Kft.

Székhely: 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.

Telefonszám: +36-28-470-119

A honlap URL-je: www.kkofe.hu

Elektronikus levélcím: info@kkofe.hu

 

 • Kistarcsai VMSK Kft.

Székhely: 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.

A honlap URL-je: www.vmsk.huwww.kistarcsamuvhaz.hu

Elektronikus levélcím: info@vmsk.hu

Pénzügy: 06-20-427-4105

Művelődésszervező: 06-70-656-5178

 

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása:

 

KÖFE:

 • Zöldterületek gondozása, parkfenntartás
 • Járdák tisztítása
 • Utak tisztántartása
 • Ünnepekhez kapcsolódó feladatok ellátása
 • Csapadékelvezető rendszerek, földmedrű árkok karbantartása
 • Közutak, parkolók, buszmegállók tartozékainak felülvizsgálata
 • Önkormányzati intézmények takarítása, kisjavítási munkáinak elvégzése
 • Sportpályák, játszóterek karbantartása, tisztántartása
 • Katasztrófahelyzet esetén készenléti ügyelet biztosítása

Kistarcsai VMSK:

 • Könyvtári, levéltári tevékenység
 • Múzeumi tevékenység
 • Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
 • Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
 • Sportlétesítmény működtetése

 

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve:

 

Kistarcsai KÖFE Közterület-fenntartó Kft. ügyvezetője: Mira László

Kistarcsai VMSK Kft. ügyvezetője: Pongrácz Viktória

 

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke:

A gazdasági társaságok 100 %-ban Kistarcsa Város Önkormányzatának tulajdonában vannak.

 

1.4. LAPOK

I. Lapok:

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve:

Kistarcsai Híradó

 

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím):

PO-KER Reklámszervező és Szolgáltató Bt.

Cím: 1173 Budapest, Székicsér u. 15.
Telefonszám: +36-20/966-1190
Elektronikus levélcím: gyulapolgar56@gmail.com

 

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve:

Felelős szerkesztő: Polgár Gyula

 

1.5. FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST VAGY FELÜGYELETET GYAKORLÓ SZERV

I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv:

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe:

 

Pest Megyei Kormányhivatal

Cím: 1052 Budapest, Városház utca 7.

Levélcím: 1364 Budapest, Pf. 270.

Telefonszám:

+36-(1) 328-5812
+36-(1) 485-6957
+36-(1) 485-6926

Elektronikus levélcím: pest@pest.gov.hu

A honlap URL-je: www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

 

Gödöllői Járási Kirendeltség

Cím: 2143 Kistarcsa, Oázis üzletház, I. emelet

Telefonszám:

+36-(70) 504-1286

 

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje:

Pest Megyei Kormányhivatal

 • Hétfő-péntek: 8.00 - 16.30

Gödöllői Járási Kirendeltség

 • Hétfő: 8.00 - 12.00
 • Szerda: 13.00-16.00

1.6. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye:

 

Kistarcsai VMSK Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Nonprofit Kft.

Ügyvezető: Pongrácz Viktória
Elektronikus levélcím: info@vmsk.hu
A honlap URL-je: www.vmsk.huwww.kistarcsamuvhaz.hu
Székhely: 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.
Facebook: Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár

 

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda

Igazgató: Ratimovszky Tiborné
Székhely: 2143. Kistarcsa, Eperjesi út 1. (Gesztenyés Óvoda)
Telefon- és faxszám: +36-28-470-745
A honlap URL-je: www.kistarcsaovi.hu
Elektronikus levélcím: gesztenyes@apmail.hu

 

Tagintézmény:

Tölgyfa Óvoda

2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 61. 357/2 hrsz.
Telefon- és faxszám: +36-28-470-246
Elektronikus levélcím: tolgyfaovoda@apmail.hu

 

Alapszolgáltatási Központ

2143. Kistarcsa, Batthyány u. 2/A.
2143 Kistarcsa, Batthyány u. 4. (Védőnői szolgálat)
Telefonszám: +36-28-742-083
Mobilszám: +36-20-568-7627 / 442-7182
A honlap URL-je: www.alapszolg2143.hu

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre:

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

2. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása:

 • Nemzetközi kulturális együttműködés testvérvárosokkal,
 • Civil szervezetek működési támogatása,
 • Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények szervezése,
 • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.
Tetejére