:: 
Nyitólap » Település » Magunkról » Sikereink

A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal sikerei a nemzetközi pályázatok terén

A 2014. évi Kistarcsai Városnapokra az Önkormányzat Európa a polgárokért elnevezésű uniós program keretében 25 000 euró támogatásra pályázott. A program célja, hogy segítse a polgárokat az Unió történelmének, működésének alaposabb megismerésében, a közös történelem és a sokszínűség jobb megértésében, valamint, hogy elősegítse az európai polgárság fogalmának jobb megértését. A pályázat sikerrel járt, a támogatásból a Kistarcsai Napok kulturális rendezvényeinek sorozata mellet egy olyan testvérvárosi találkozó is megvalósult, melyen Kistarcsa testvérvárosainak (a szlovákiai Beluša, a lengyelországi Radomyśl nad Sanem, és az erdélyi Torja) népes delegációi is részt vettek.

eu_flag_europe_for_citizens_en.jpgAz első sikert követően kezdetét vette egy olyan folyamat, melynek során Kistarcsa széleskörű nemzetközi kapcsolatokat alakított ki több mint 20 szervezettel Európa 16 országából és bekapcsolódott egy nemzetközi pályázati rendszerbe, mely főleg az Európa a polgárokért program kiírásait célozta meg. Az intenzív pályázati tevékenység 2014 őszén szép eredményeket hozott az Önkormányzat - Magyarországon talán egyedüliként - az Európa a polgárokért program mind a négy konstrukciójában kiírt pályázatban támogatást nyert.

A program felépítése a következő:

1. alprogram: Európai emlékezet
2. alprogram: Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel, melynek 3 intézkedése van:

2.1. Testvérváros-program
2.2. Városok hálózatai
2.3. Civil társadalmi projektek

bridging_generations_logo.jpg  Az 1. alprogramban (Európai emlékezet) megvalósuló Bridging Generations című projekt gesztora a drezdai székhelyű Jugend- & Kulturprojekt e.V., melynek tagjai dinamikus fiatalok, akik hisznek az európai állampolgári eszmékben és a multikulturalitásban. Kistarcsa Város Önkormányzata partnerként vesz részt a projekttevékenységekben, melyek során a kistarcsai internáló táborról rövid dokumentumfilmek készülnek. A kisfilmeknek a történelmi események feldolgozása mellett oktató céljuk is van - segítik a nemzedékek közötti párbeszéd kialakulását, valamint a tolerancia erősödését etnikumok, vallások és nemzetek között. A projekt több mint 100 000 eurós uniós és egyéb támogatásból valósul meg 2014 novembere és 2016 februárja között.

 

A 2. alprogram 2.1. intézkedése (testvérváros-program) alatt, az Önkormányzat főpályázóként pályázott és nyert el 25 000 eurós támogatást a IV. Kistarcsai Böllérfesztiválra. A különböző Kárpát-medencei böllér hagyományokat bemutató gasztro-kulturális kavalkádon túl egy sokszínű testvérvárosi-program került megrendezésre 2015. február 6-8. között.

 

A 2. alprogram 2.2. intézkedése (városok hálózatai) konstrukcióban Kistarcsa partnerként vesz rész egy szicíliai kisközség, Geraci Siculo Önkormányzatának koordinációja alatt futó 123 000 eurós költségvetésű projektben. Az Inter-cultural Dimension for European Active Citizenship című és IDEA-C rövid nevet viselő projekt célkitűzése a polgárok uniós szintű demokratikus szerepvállalása és a polgári részvétel ösztönzése az uniós szakpolitikák és döntéshozatali folyamatok jobb megértésének elősegítésével, valamint az interkulturális és önkéntes programokban való részvétel népszerűsítésével.

 

Igen fontos az Önkormányzat számára a Democratic Ownership and Civic Participation in Europe (DOCPIE) címet viselő projekt, amely a 2. alprogram 2.3. intézkedésének égisze alatt fut egy szlovén civil szervezet, a Društvo za razvoj podeželja LAZ irányításával. A 2015. február 6-án tartott projektindító beszélgetésnek, az úgynevezett kick-off meetingnek a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal adott helyet. Mivelhogy a DOCPIE egy 13 nemzetközi partnert, több európai helyszínt magában foglaló projekt, gondos szervezést igényelt.

 

A kick-off meeting alatt részletes bemutatásra került a projekt, bemutatkoztak a partnerek, a koordinátor meghatározta a partnerek feladatait a projektben, véglegesítésre került az idő- és ütemterv, valamint a költségterv.

A projekt konzorciumi partnerek közötti tudástranszfer jó gyakorlatok megosztásának formájában valósul meg. De a projekttalálkozók során különböző előadásokat, prezentációkat és kerekasztal beszélgetéseket is tervbe vettek a partnerek.  

Ezek alatt a következő közös kihívást jelentő kérdésekről esik majd szó: Európa jövője, az uniós döntéshozatali folyamattal kapcsolatos polgári ismeretek bővítése, önkéntesség, az akadályok lebontása a munkavállalók, diákok, gyakornokok és önkéntesek számára az EU-ban, a bürokrácia csökkentése a tagállamokban, a kiszolgáltatottabbak védelme az unióban, a vásárlás akadályának lebontása és a polgárok részvételének előmozdítása a demokratikus folyamatban. Nem lehet majd kikerülni olyan témákat sem, mint a fenntarthatóság, demográfiai változások, kisebbségek, aktív időskor és generációk közötti szolidaritás. A támogatás mértéke 150 000 euró. 

A fent említett projektek hozadéka egy olyan önkormányzatok, civil szervezetek, és oktatási intézmények közötti transznacionális, fenntartható hálózatnak a megszületése, amely helyi dimenziókat, geopolitikai helyzeteket és lehetőségeket figyelembe véve olyan tapasztalatcserét és munkát fejt ki, melynek eredményeként az uniós szakpolitikai kérdésekkel kapcsolatos, határokon átnyúló párbeszéd fokozódik, fenntartható fejlődési stratégiák, új munkahelyek, társadalmi kohézió és életre szóló személyes barátságok születnek. Ezen felül a megemlékezés, a közös történelem és az európai értékek fontosságának tudatosítása jegyében, a kistarcsai volt internáló tábor népszerűsítése a külföldi partner szervezetek körében egy kiemelten fontos célja az Önkormányzatnak.

Tetejére
Az oldal működéséhez elengedhetlenül szükséges sütik engedélyezése
Statisztikai sütik használatának engedélyezése
Közösségi portál kapcsolat használatának engedélyezése