:: 
Nyitólap » Önkormányzat » Önkormányzati működés » Az önkormányzat feladatai

Az önkormányzat feladatai

Az önkormányzat feladatai a vonatkozó, 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint:

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok:

 • településfejlesztés, településrendezés;
 • településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
 • a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
 • egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
 • környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
 • óvodai ellátás;
 • kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
 • gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
 • szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
 • lakás- és helyiséggazdálkodás;
 • a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
 • helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
 • honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
 • helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
 • a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
 • sport, ifjúsági ügyek;
 • nemzetiségi ügyek;
 • közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
 • helyi közösségi közlekedés biztosítása;
 • hulladékgazdálkodás;
 • távhőszolgáltatás;
 • víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.
Tetejére
Az oldal működéséhez elengedhetlenül szükséges sütik engedélyezése
Statisztikai sütik használatának engedélyezése
Közösségi portál kapcsolat használatának engedélyezése