:: 
Nyitólap » Település » Hírek » Önkormányzati hírek

Tetszik az emberek nyitottsága - interjú Milovice polgármesterével

A 12 ezer lakosú Milovice városának polgármesterével tavaly novemberben írta alá a testvérvárosi együttműködési megállapodást Juhász István polgármester. A két település hasonló adottságai – fővárosok közelsége, az abból származó előnyök és hátrányok, valamint a lakosságszám – megfelelő alapokat adtak ahhoz, hogy előremutató testvérvárosi kapcsolat létesüljön.

A cseheket a február 1-jén megrendezett Böllérfesztiválra hívták meg először. Kis­tarcsára eljött a polgármester, az alpol­gármester és a képviselő-testület három tagja. A böllérversenyen nem indultak, de nagy érdeklő­déssel kóstolták a kistarcsai disznótorost. A város jó vendéglátóként nagyon tartalmas programot ál­lított össze a cseheknek, Kistarcsa látnivalóin kívül megmutatták nekik Gödöllő és Budapest neveze­tességeit is. Lukáš Pilc polgármestert a Böllérfesz­tivál záró vacsoráján kértem meg egy rövid interjú­ra. A tolmácsolásban Podolszká Gyöngyi segített.
 
– Mik az első benyomásaik? Hogy tetszik Kis­tarcsa és a böllérfesztivál?

– A Böllérfesztivál meglepett bennünket, mert nem gondoltuk volna, hogy egy népi hagyományt feldolgozó rendezvényt ilyen látványosan meg le­het szervezni. Nagyon szimpatikusak a magya­rok. Tetszik az emberek nyitottsága. Kistarcsán is mindent szerettek volna velünk megismertetni és megkóstoltatni. Meglepő és nagyon finom ízekkel találkoztunk. Vendéglátóink megmutatták Kistar­csán az iskolát és az uszodát. Milovicében most építettük meg Csehország egyik legkorszerűbb iskoláját, amit nagyon sokan irigyelnek tőlünk. Mi meg nagyon megirigyeltük a kistarcsaiaktól azt a lelkesedést, ahogy az intézményekben dol­goznak. Ilyen emberekkel nagyon szívesen mű­ködnénk együtt. Budapest egyébként gyönyörű, a Gödöllői Királyi Kastély pedig lenyűgözött ben­nünket.
 
– A cseh delegációt könnyű volt felismerni Kis­tarcsán, mert mindenki ugyanolyan sapkát vi­selt. Magyarországon ezt sísapkának nevezeték a 60-as években. Ez Milovice egyik jelképe lenne?

– Ez a sapka Csehországban a hentesek sap­kája, ami a házi disznóvágáson kötelező viselet. Ezért gondoltuk, hogy elhozzuk Kistarcsára.
 
– Miért nem indultak el a böllérversenyen?

– Úgy voltunk ezzel, hogy először tájékozó­dunk, aztán döntünk. Nekem nem idegen ez a do­log, mert vágtam disznót és a feldolgozás sem je­lent problémát. Ez nehéz munka, amihez fontos a szakértelem. Most elsősorban a várost szerettük volna megismerni, ezért inkább a képviselő-tes­tület tagjait hoztam magammal. Ha legközelebb eljövünk a Böllérfesztiválra, akkor egy böllércsa­patot is kiállítunk.
 
– Hasonló gasztrórendezvény van Milovicében is?

– Ilyen nincs, de szeptemberben tervezünk egy szakácsfesztivált, ahol a cseh nemzeti ételek­ből szeretnénk bemutatót tartani és erre kérnénk a testvérvárosainkat is. Lengyel és olasz testvér­városokon kívül szeretnénk meghívni Kistarcsát is és reméljük, hogy egy ilyen rendezvény segít­ségével megismerhetjük egymás konyháját.
 
– Hogyan tudják első lépésben az együttműkö­dést elképzelni?

– Nagyon megörültünk, hogy Kistarcsán is van zeneiskola – itt elképzelhető egy csereprogram. A sport lehet még egy olyan terület, ahol nem­zetközi tornákat szervezve több korosztály spor­tolóit tudjuk versenyeztetni. Természetesen a vá­ros önkormányzatai is tudnak együttműködni, akár közös EU-s pályázatok megírásával.
 
Polgár
 
Tetejére