:: 
Nyitólap » Település » Hírek » Önkormányzati hírek

Tájékoztató vendéglátó egységek ellenőrzéséről - fókuszban az NTAK regisztráció

Magyar Közlöny 2021. évi 155. számában megjelent, az egyes kormányrendeleteknek a turizmus-vendéglátás ágazatot érintő stratégiai célú módosításáról szóló 501/2021. (VIII.18.) sz. Kormány rendelet előírja, – többek közt – az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátóüzlet-üzemeltetőknek regisztrálniuk kell a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnál (NTAK rendszer), az e célra működtetett elektronikus felületen.

A Korm. rendelet 31.§ alapján bejegyzett vendéglátó egységeknél 2021. október 31-ig a területileg illetékes jegyző hatósági ellenőrzést rendel el, mely ellenőrzés során az üzemeltetőnek igazolnia kell a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban (NTAK) történő regisztrációját és adatszolgáltatását, illetve a vendéglátó-szoftver használatát.

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 27. § alapján:

  „(5) A jegyző ellenőrzése során a vendéglátó üzletek Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését is vizsgálja.

(6)   A jegyző a 2. melléklet A) pontja szerinti nyilvántartásba vett vendéglátó üzlet Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő adatszolgáltatási tevékenységét évente legalább egy alkalommal hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi. A jegyző, ha a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő adatszolgáltatási tevékenység ellenőrzésére irányuló hatósági ellenőrzés eredményes lefolytatásához az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján indokolt, szakértőként a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 4. §-a alapján elsősorban a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot rendeli ki.

(7)   A jegyző értesíti a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjét azon vendéglátó üzletekről, amelyeknek alkalmaznia kell vendéglátó szoftvert, de azzal nem rendelkeznek, vagy a hatósági ellenőrzés megállapítása alapján a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnál nem regisztráltak vagy a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettségüket nem vagy nem megfelelően teljesítették.”

   (11)  A jegyző a 31. §-ban foglaltakat 2021. október 31-ig köteles hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizni. Ha a hatósági ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a kereskedő nem tett eleget a 31. §-ban foglalt kötelezettségének, a jegyző a vendéglátó üzletet azonnali hatállyal a 31. §-ban foglalt kötelezettség teljesítéséig bezáratja.

Felhívom azon üzemeltetők figyelmét, akik 2021. március 31-ig a vendéglátóhely típusának bejelentését nem tették meg, legkésőbb 2021. szeptember 30. napjáig elektronikus felületeken a módosítást jelentsék be.

Kérelemét a https://kistarcsa.hu/ „Intézze ügyeit elektronikusan!”, illetve a https://epapir.gov.hu/ elektronikus portálon keresztül lehet benyújtani.

                                               Kistarcsai Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda

Tetejére