:: 
Nyitólap » Település » Hírek » Önkormányzati hírek

Tájékoztatás az óvoda nyitvatartásáról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda 2020. március 18-tól határozatlan ideig zárva tart. Ez alatt az idő alatt ügyeleti nyitva tartást biztosítunk a Tölgyfa óvodában. Az ügyeletet azon családok gyermekei vehetik igénybe, akik az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:

  • orvosi igazolással bizonyítják, hogy gyermekük egészséges, közösségbe járhat;
  • büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkozatot tesznek arról, hogy nem érintkeztek olyan személyekkel, akik a koronavírus-fertőzésnek voltak kitéve, illetve koronavírussal fertőzött területen nem jártak (a nyilatkozattételt hetente szükséges megtenni);
  • mindkét szülő közfeladatot ellátó munkakörben dolgozik (kormánytisztviselő, köztisztviselő, közalkalmazott stb.);
  • gyermekét egyedül neveli;
  • munkáltatójukkal igazoltatják, hogy gyermekük felügyeletét a munkába való bejárás miatt nem tudják megoldani.

A nyilatkozatot az óvoda honlapjáról lehet letölteni Word formátumban, és kitöltve elektronikus úton jutassa el a tolgyfaovoda@kistarcsa.hu  e-mail címre.

Az igényeket folyamatosan lehet jelezni a Tölgyfa óvoda ügyeletére. A reggel 9 óráig leadott igénylések alapján másnaptól tudják hozni a gyermeket.

Az ügyeleti nyitva tartás időtartama alatt az intézmény a Tölgyfa Óvodát tartja nyitva, és kiscsoportos létszámmal (4 gyermek/csoport) működteti a csoportokat a szülői igények szerint. A napi nyitva tartás időtartama aszerint alakul, hogy a szülők milyen időintervallumban kérik a gyermekfelügyeletet.

A házirendünkben foglalt, a mulasztások igazolásával kapcsolatos szabályozástól eltérően a koronavírus-helyzet miatt igazoltnak tekintünk minden hiányzást, a szülőknek a távolmaradás iránti engedélyt nem kell megkérniük.

Jelen tájékoztatót folyamatosan, a koronavírus-helyzet függvényében felülvizsgáljuk, és értesítjük az esetleges változásokról a Szülőket.

Kistarcsa, 2020. március 23.

                                                                                              

Ratimovszky Tiborné óvodavezető

Tetejére