:: 
Nyitólap » Település » Hírek » Önkormányzati hírek

Rengeteg dolog van, amit szeretnék idén újragondolni

Évindító interjú Juhász István polgármesterrel

32 évesen az ország egyik legfiatalabb polgármestere. Újabb sikere, hogy 2019. november 20-án a „Zöld Híd” Önkormányzati Társulás ülésén megválasztották a társulás elnökévé.

Az októberi választások óta Kistarcsán még nagyobb fokozatra kapcsoltak. Gondolt ekkora pörgésre?

Az elmúlt, lassan 12 év tapasztalata alapján természetesen igen. Főleg 2010 óta folyamatos pörgésben vagyunk, köszönhetően a rengeteg elnyert pályázatnak, önerős projektnek, illetve maga a városüzemeltetés, az úgynevezett hétköznapi feladatok is rengeteg időt igényelnek.

Most milyen állapotok vannak az utóbbi másfél évben sok botrányt és változást megélt „Zöld Híd” Önkormányzati Társulásnál?

Rengeteg elmaradással kellett szembesülnünk. Nem létező, hiányos, illetve egymásnak ellentmondó belső szabályzatok ugyanúgy jelen vannak a rendszerben, mint gazdálkodási anomáliák. Jelenleg ezek feloldásán, a belső működés racionalizálásán, a megfelelő források kilobbizásán, a működés fenntarthatóságán dolgozunk, a felettes szervekkel együttműködve. A cél egy megfelelő tőkével, forrással, stabil gazdálkodással rendelkező cég megteremtése, és a katasztrófavédelmi üzemeltetés megszüntetése év végéig.

Kerepes polgármesterét választották meg a „Zöld Híd” Önkormányzati Társulás alelnökének. Azt látom, hogy Kerepes és Kistarcsa több ponton is összekapcsolódhat a jövőben. Milyen területeken lát lehetőséget az együttműködésre?

Elsősorban infrastrukturális és közbiztonsági kérdésekben igyekszünk majd együttműködni. Közös buszjárat, a két település határán lévő területek közös rendezése, fejlesztése, valamint a betörések és drogproblémák megoldása a kiemelt cél.

A hatékonyabb munka érdekében az eddigi két bizottság helyett három bizottságot alakítottak. Két bizottság elnöke nem változott – Zsiák Balázs maradt a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság élén, míg Csampa Zsolt a Humánpolitikai Bizottságot vezeti. Szemán Gergely a Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottságot kapta. Mit várhatunk ettől a bizottságtól?

A város lakossága robbanásszerűen nőtt meg az elmúlt években, valamint most is nő. Ezzel hatalmas forgalom jelentkezik a kis utcáinkban is, gyakorlatilag a város egész területén. Rengeteg parkolási probléma is van, valamint folyamatos az igény a lakosság részéről a forgalmi szabályok folyamatos alakítására. A lakosságszám és a forgalom növekedésével közbiztonsági kérdések is terítékre kerültek, és úgy gondoltuk, hogy van ezekkel már annyi feladat, hogy kiemelten kell kezelni a szakterületet. Így munkacsoport szintről bizottsági szintre emeltük. Valamint a Sport területet is külön választottuk, ebben is számítok Szemán Gergely munkájára.

Két alpolgármestere van a városnak – Solymosi Sándor és Zsiák Péter. Az ellenzéki képviselők egy része csak Solymosi Sándort támogatták. Polgármester úr ebben a kérdésben elég elszántnak látszott!

Zsiák Péter támogatásának két oka van. Az egyik, hogy az elmúlt években, mint tanácsnok, Péter jóval több feladatot látott el, mint azt a pozíciója indokolta volna. Ha este 11-kor kellett valahova kimenni, vagy hajnalban, őt bármikor lehetett hívni, és jött. Sokszor még kérni sem kellett egy-egy feladatra, magától vállalta és csinálta. Vagyis véleményem szerint az elvégzett munka is indokolja ezt az úgynevezett előléptetést. Másrészt igyekszem, mint polgármester egyre több kistérségi és megyei ügyben is részt venni, ezzel erősítve városunk kistérségi szerepét, új, gyümölcsöző kapcsolatok kiépítését. Azonban ez, akárcsak a Zöld-hídra gondolva, rengeteg plusz feladattal, idővel jár. Zsiák Péterre a város hétköznapi működtetésében, a különböző programok szervezésében számítok kiemelten, vagyis egyszerűen szólva, amikor én távol vagyok, ő legyen a helyszínen helyettem és jelentse a problémát vagy oldja meg. Ehhez azonban, azt tapasztaltam, az alpolgármesteri tisztség tud kellő hátteret adni.

A választások után távozott a jegyző a polgármesteri hivatalból. Kiderült a távozás oka?

Egyszerű karrier kérdés ez. Jegyző asszony a 8. kerületben kapott lehetőséget folytatni a munkáját, és ő úgy gondolta szeretné ott is megmérettetni magát. Sok sikert kívánunk neki.

Az új jegyző nem ismeretlen a településen, hiszen dr. Gotthard Gábor 2003-tól 2008-ig aljegyzőként már dolgozott a polgármesteri hivatalban.  Azt látom, hogy vele új lendületet kapott a munka a hivatalban!

Gábor úgy gondolom az öröm volt az ürömben, hiszen nem örültem, hogy a ciklust rögtön úgy kezdem, hogy a hivatal első embere távozik, de azzal, hogy egy ilyen tapasztalt és harcedzett szakembert sikerült leigazolnunk, már nem problémát látok a kialakult helyzetben, hanem lehetőséget. Így pár hónap távlatából úgy látom, hogy a 2010 óta kialakult, kicsit megszokottá vált rendszerbe kellett az új szemlélet. A hivatal hangulatán is ezt érzem.

Új lendületet kapott a város az előző ciklusban, több átívelő beruházás is elindult az elmúlt hónapokban. Most a választások után mi a legfontosabb megoldandó feladat? Ha a beruházásokat nézzük, akkor ebben az évben mit lát reálisan megvalósíthatónak?

Természetesen a bölcsőde befejezése, az elnyert pályázatok megvalósítása a legfontosabb. Gondolok itt a bicikli útra, az útfelújításokra, a csapadékvíz elvezetés kiépítésére a Balczó utcában, vagy akár az új köztéri kondi parkunkra. Próbáljuk megmenteni a múzeum projektet, ami rajtunk kívül álló okokból csúszik, valamint a Civil-ház elbontása és újjáépítése is lassan elindul reményeink szerint. Kemény tárgyalásokat folytatok a kórház parkolója kapcsán, akárcsak a fenyves erdő kistarcsai fenntartásba vételéről is. Ezzel párhuzamosan zajlik az új általános iskola megépítésének előkészítése, a terület "megszerzése" az egyház számára. De rengeteg dolog van, amit szeretnék idén újragondolni, hogy a 2021-es költségvetésben már akár rendszerszintű változások is lehessenek. Valamint az Auchan tartalék területének a teljes beépítését is igyekszünk segíteni a terület tulajdonosának és az új vállalkozásoknak, hiszen ez a város érdeke is az iparűzési adóbevétel miatt. Ugyanis az a szerencsés helyzet, hogy ez az oldal már kistarcsai közigazgatási területen van, nem úgy, mint sajnos az Auchan.

Újabb testvérvárosa van Kistarcsának. Az előző évben egy negyedik településsel a cseh Milovicevel is felvette Kistarcsa a kapcsolatot. Hol tart a kapcsolat építése?

A testvérvárosi szerződést már megkötöttük, a böllérfesztiválon is vendégül látjuk őket. Szóval jelenleg az összecsiszolódás zajlik, és keressük már a lehetőségeket, hogy milyen pályázatokon tudnánk együtt elindulni, illetve igyekszünk a két település kiemelt vállalkozóit is megismertetni egymással.

Polgármester úr, köszönöm az interjút!

Polgár Gyula

Tetejére