:: 
Nyitólap » Település » Hírek » Önkormányzati hírek

Pályázati kiírás gyermekorvosi praxis ellátására

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet házi gyermekorvosi és iskola- és ifjúság-egészségügyi orvosi feladatok ellátásra

Ellátandó feladatkör: 
házi gyermekorvosi és iskola- és ifjúság-egészségügyi orvosi feladatok ellátása


Praxisjog megszerzése: 
a praxisjog térítésmentesen, az önkormányzattal való feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg.


Munkavégzés helye: 
Pest megye 2141 Kistarcsa, Batthyány utca 4.


Pályázati feltételek: 

 • A 4/200. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011..(XII.23.) Korm. rend. és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek.
 • Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.tv. végrehajtásáról szóló,313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte.
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • háziorvosi munkakörben töltött idő


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • Iskolai végzettséget és szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Érvényes működési nyilvántartás másolata,
 • A Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolása,
 • Munkaköri orvosi alkalmassági vélemény,
 • A vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata, cég esetén átláthatósági nyilatkozat, köztartozásmentesség igazolása
 • Az Országos Kórházi Főigazgatóság véleménye arra vonatkozóan, hogy a pályázó praxisengedély megszerzéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik,
 • A pályázó hozzájárulása személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyílt ülésen történő tárgyaláshoz hozzájárul-e.


A munkakör betölthetőségének időpontja: 
a munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.


A pályázat benyújtásának határideje:
2022. október 5.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Csépánné Kövesi Tünde igazgatási irodavezető nyújt a  06-70-501-4058 telefonszámon. A feladatellátás helye igény szerint előre egyeztetett időpontban megtekinthető.


A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testület címére történő megküldésével (2141 Kistarcsa, Szabadság út 48.)


A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázók személyes meghallgatását követően a képviselő-testület dönt a pályázatról.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 26.


A pályázati kiírás közzétételének helye:
www.kistarcsa.huhttps://kozigallas.gov.hu, http://mok.hu, https://alapellatas.okfo.gov.hu


A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A praxis után vételárat nem kell fizetni.


Kistarcsa Város Önkormányzata fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárást - különösen a jogszabályi környezet jelentős megváltozása esetén - indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthassa.

 

 

 

 

Tetejére
Az oldal működéséhez elengedhetlenül szükséges sütik engedélyezése
Statisztikai sütik használatának engedélyezése
Közösségi portál kapcsolat használatának engedélyezése