:: 
Nyitólap » Település » Hírek » Önkormányzati hírek

Pályázat házi gyermekorvosi feladatok ellátásra

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot hirdet
házi gyermekorvosi és iskola- és ifjúság-egészségügyi orvosi feladatok ellátásra

 

Ellátandó feladatkör:

házi gyermekorvosi és iskola- és ifjúság-egészségügyi orvosi feladatok ellátása

Praxisjog megszerzése:

A praxisjog térítésmentesen, az önkormányzattal való feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg.

Munkavégzés helye:

Pest megye 2143 Kistarcsa, Batthyány utca 4.

Pályázati feltételek:

 • A 4/200. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011..(XII.23.) Korm. rend. és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek.
 • Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.tv. végrehajtásáról szóló,313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte.
 • Magyar állampolgárság,
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • háziorvosi munkakörben töltött idő

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • Iskolai végzettséget és szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Érvényes működési nyilvántartás másolata,
 • A Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolása,
 • Munkaköri orvosi alkalmassági vélemény,
 • A vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata, cég esetén átláthatósági nyilatkozat, köztartozásmentesség igazolása
 • Az Országos Kórházi Főigazgatóság véleménye arra vonatkozóan, hogy a pályázó praxisengedély megszerzéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik,
 • A pályázó hozzájárulása személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyílt ülésen történő tárgyaláshoz hozzájárul-e.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Csépánné Kövesi Tünde igazgatási irodavezető nyújt a  06-70-501-4058 telefonszámon. A feladatellátás helye igény szerint előre egyeztetett időpontban megtekinthető.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testület címére történő megküldésével (2141 Kistarcsa, Szabadság út 48.)

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók személyes meghallgatását követően a képviselő-testület dönt a pályázatról.

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtását követő Képviselő-testületi ülés

A pályázati kiírás közzétételének helye  : www.kistarcsa.hu,  Semmelweis Egyetem Családorvosi tanszék honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A praxis után vételárat nem kell fizetni.

Kistarcsa Város Önkormányzata fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárást - különösen a jogszabályi környezet jelentős megváltozása esetén - indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthassa.

Tetejére
Az oldal működéséhez elengedhetlenül szükséges sütik engedélyezése
Statisztikai sütik használatának engedélyezése
Közösségi portál kapcsolat használatának engedélyezése