:: 
Nyitólap » Település » Hírek » Önkormányzati hírek

Óvodai beiratkozás a 2021/2022-es nevelési évre

TISZTELT SZÜLŐK!

a Kistarcsai Gesztenyés Óvodába a 2021/2022. nevelési évre az

Óvodai beiratkozás

2021. május 3-6. között 8.00-17.00 óráig lesz a

Kistarcsai Gesztenyés Óvodában

(2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1.)

Ezen időszak alatt a beiratkozás online formában fog történni az óvoda gesztenyes@kistarcsa.hu e-mail címére  elküldendő dokumentumok segítségével.

Az óvodába beíratható az a kistarcsai gyermek, aki 2021. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét. Azok a szülők, akiknek gyermeke 2021. augusztus 31. után tölti be a 3. életévét, óvodai felvételi szándékukat jelezhetik az intézményben és az óvodai felvételükről a 2021/2022. nevelési évben a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.

Az a gyermek, aki 2021. augusztus 31-ig 3. életévét betölti, a 2021/2022. nevelési évben napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

A szülő a tárgyév május 25. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Az a szülő, akinek gyermeke 2021. augusztus 31-ig betölti a 3. életévet és nem íratja be az óvodába gyermekét az szabálysértést követ el és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértési bírsággal sújtható.

A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda integráltan nevelő intézmény, felvételi körzete Kistarcsa Város település.

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, legkésőbb 2021. június 5-ig.

A döntéssel szemben fellebbezni a kézhezvételtől számított 15 napon belül Kistarcsa Város Önkormányzat Jegyzőjéhez lehet.

A beiratkozáshoz szükséges:

 

Kistarcsa, 2021. február 24. 

Kistarcsa Város Önkormányzata

Tetejére