:: 
Nyitólap » Település » Hírek » Önkormányzati hírek

Közterület-felügyelő munkatársakat keresünk!

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Kistarcsa Város Önkormányzat Jegyzője

pályázatot hirdet

2 fő részére Közterület-felügyelő munkakör betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkaidő: délutáni munkarend

Próbaidő: 6 hónap.

A munkavégzés helye: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48., illetve Kistarcsa Város közterületei

Ellátandó feladatkörök: A közterület-felügyeletről szóló törvényben rögzített feladatok ellátása (közterület jogszerű használatának, rendjének és tisztaságának ellenőrzése és szükséges intézkedések megtétele, közreműködés az épített környezet, az önkormányzati vagyon, a közrend és közbiztonság védelmében) és önkormányzati rendeletekben meghatározott közterület felügyelői feladatok ellátása.

Feltételek:

 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • középiskolai végzettség,
 • közterület-felügyelői vizsga, vagy vállalás annak megszerzésére,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • a kinevezés feltétele az egészségügyi, fizikai és pszichológiai alkalmasság a 78/1999. (XII.29.) Eüm-BM együttes rendeletben foglaltak szerint.

Előnyt jelent:

 • hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,
 • közterület-felügyelői vizsga,
 • közigazgatási alapvizsga.

A jelentkezéshez csatolni kell:

 • 87/2019. (IV.23.) Korm. Rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott önéletrajzot,
 • a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy annak igénylésről szóló igazolást,
 • nyilatkozatot arról, hogy a bírálatban részt vevők a beadott pályázat valamennyi dokumentumát megismerhetik.

Illetmény és juttatások megállapítása a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben és Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselőknek adható egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 21/2011. (V. 20.) számú önkormányzati rendeletében, valamint a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatáról szóló 20/2021. számú Jegyzői utasításban meghatározottak szerint történik. Saját tulajdonú személygépkocsi hivatali célú használatának költségeit a munkáltató megtéríti. A közterület-felügyelői tanfolyam elvégezése költségeit - tanulmányi szerződés alapján- a munkáltató biztosítja.

A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A munkakör betölthető: Elbírálást követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 15.

Elbírálás határideje: 2022. január 25.

Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap.

A pályázatot a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal címére (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) kell eljuttatni zárt borítékban. Jelige: „közterület-felügyelő pályázat”, egyidejűleg email útján a hivatal@kistarcsa.hu email címre.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől, hivatali munkaidőben a  (28)-470-711-es telefonszámon.

Tetejére