:: 
Nyitólap » Település » Hírek » Önkormányzati hírek

Jelentkezzen szavazatszámláló bizottsági tagnak a 2022. január 31-ig!

Áder János köztársasági elnök 2022. április 3-ára írta ki a következő parlamenti választások időpontját és a a 32/2021 (XI. 30.) Országgyűlési határozatban elrendelt négy kérdésről a népszavazást.

A szavazásnapi feladatok lebonyolításában kiemelt jelentősége van a szavazatszámláló bizottságoknak. Ha szeretne részt venni ebben a munkában, jelentkezzen szavazatszámláló bizottság választott tagjának a lakóhelye szerinti önkormányzat jegyzőjénél.

A jegyző elérhetőségét a www.valasztas.hu/elerhetosegek linken is megtalálja.

A szavazásnapi munkát egy minden részletre kiterjedő oktatás előzi meg. Az SZSZB választott tagjait tiszteletdíj (várhatóan bruttó 50 000 forint) illeti meg, és a szavazást követő napon mentesülnek az őket egyébként terhelő munkavégzési kötelezettség alól.

A szavazatszámláló bizottság választott tagja az adott településen lakcímmel rendelkező választópolgár lehet. A szavazatszámláló bizottság tagjainak esküt vagy fogadalmat kell tenniük a polgármester előtt.
Nem lehet tagja a szavazatszámláló bizottságnak a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, hivatásos, szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint a jelölt.
Nem lehet a bizottság választott tagja – az előbbieken túl – párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével.

Rövid bemutatkozó levélben várjuk szíves jelentkezésüket dr. Gotthard Gábor jegyzőnél, a valasztas2022@kistarcsa.hu e-mail címen. Örömmel vesszük korábbi választáson való részvételben szerzett tapasztalatait is!

A szavazatszámlálónak jelentkezni a lenti jelentkezési lap segítségével tud, 2022. január 31. 16 óráig!

Tetejére