:: 
Nyitólap » Település » Hírek » Önkormányzati hírek

Hamu hulladék szállítás megszűnése

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az NHKV Zrt. nem szállít el hamu hulladékot a településekről.

A hulladékszállítást végző közszolgáltató a háztartási hulladék és a települési hulladék csoportjába tartozó hulladék elszállítását végzi, melyek az alábbiak.

1. a háztartásban, ideértve a lakó-, üdülő, vagy hétvégi házas ingatlanban, valamint a háztartásokhoz tartozó közös használatú helyiségekben képződő vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladék, amely magában foglalja a papír- és kartonpapír-, üveg-, fém- és műanyaghulladékot, biohulladékot, fa- és textilhulladékot, csomagolási hulladékot,

2. elektromos és elektronikus berendezések hulladékait az évente kijelölt elektronikai hulladékgyűjtési napokon

3. a lomhulladékot, így különösen a matracokat és bútorokat melyet külön lehet igényelni a szolgáltatónál házhoz menő lomtalanítás keretében

A hamu, salak és kazánpor megnevezésű hulladék termikus folyamatból származó hulladék, mely az idézett rendelkezések szerint nem tartozik a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok közé, így ezen hulladék elszállításával, kezelésével stb. nem áll fenn kötelezettsége a közszolgáltatónak.

Egyebekben tájékoztatom Önöket, hogy a hamu, salak és kazánpor egyrészt a hulladékrakodó kollégák egészségére, másrészt a tehergépjárművek működőképességére is veszélyt jelent, tekintettel arra, hogy az előidézheti a további hulladék begyulladását.

Javasoljuk a tisztelt ingatlanhasználóknak, hogy a hamut lehetőség szerint a telkükön hasznosítsák, mivel a kihűlt fahamu számos nyersanyagot tartalmaz, az akár a komposztba is hasznosítható.

Tetejére