:: 
Nyitólap » Település » Hírek » Önkormányzati hírek

Felhívás ebösszeírásra Kistarcsa város közigazgatási területén

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 42/B.§-ában foglalt kötelezettség alapján Kistarcsa város közigazgatási területén ebösszeírásra kerül sor 2022. május 2. és 2022. július 4. napja között.

A kitöltendő ebösszeíró adatlap

személyesen átvehető: a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal recepcióján (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) hétfőn: 08.00-18.00 és szerdán: 08.00-16.00 óra közötti időben, illetve

letölthető az önkormányzat honlapjáról: http://kistarcsa.hu/
Nyomtatványok - Általános igazgatás, engedélyezés, szociális ügyek - Ebösszeíró adatlap

Az adatlapot az oltási könyv adatai alapján kell kitölteni, s minden egyes ebről külön adatlapot kell benyújtani. A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal recepcióján ügyfélfogadási időben (hétfő: 08.00-18.00 és szerda: 08.00-16.00 óra között), illetve a Hivatal központi számán kérhető: 28/470-711/101 mellék.

Az ebösszeíráshoz szükséges adatlapot 2022. július 5. napjáig lehet benyújtani:
            postai úton:
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.)

személyesen: Kistarcsai Polgármesteri Hivatal recepcióján ügyfélfogadási időben leadva.

Az Ávtv. 42/B.§ (5) bekezdése szerint az eb tulajdonosa, tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat az ebtartás helye szerinti önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Felhívjuk az ebtulajdonosok figyelmét, hogy

  • január 1-től a négy hónaposnál idősebb ebeket transzponderrel (mikrochippel) megjelölve lehet csak tartani. Ezen előírás megsértése esetén az ebtartó állatvédelmi bírsággal sújtandó. Kérjük, hogy aki e kötelezettségének még nem tett eleget, az az ebösszeírási adatlap kitöltése előtt pótolja azt.
  • Az ebösszeírás során a mikrochippel ellátott, a helyi nyilvántartásban már szereplő ebeket is be kell jelenteni az önkormányzathoz.
  • Az eb tulajdonosa, tartója az ebösszeírást követően is köteles az adatokban bekövetkezett változást, a szaporulatot írásban bejelenteni az önkormányzathoz.

 

Továbbá tájékoztatjuk az ebtartót, hogy az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet  alapján, aki az adatszolgáltatást elmulasztja állatvédelmi bírsággal sújtható.

Együttműködésüket köszönjük!

                                                                                       Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

                                                                                                  Igazgatási Iroda

Tetejére