:: 
Nyitólap » Település » Hírek » Régió hírei

Szülői tájékoztató az általános iskolai beiratkozásról

A Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tájékoztatója

Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (1) bekezdése értelmében Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.

Tájékoztatom, a 2022/2023. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2022. április 21. (csütörtök) 7:00 és 19:00 óra között
2022. 
április 22. (péntek) 7:30 és 16:00 óra között

 A beiratkozás napját megelőzően javasoljuk az alábbi felületen https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap az adatok online beküldését, mert így a személyes megjelenéskor gyors és gördülékeny ügyintézés valósulhat meg.

Az adatok online módon történő beküldési lehetőségének ideje:

2022. április 6. – 2022. április 22. 12:00 óra

Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét a jelentkezés során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell a körzetes általános iskolánál, amely online módon vagy személyesen történhet meg.

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése, az iskola legkésőbb 2022. április 25-ig dönt a gyermekek felvételéről, melyről írásban tájékoztatjuk Önöket.

A beiratkozási eljárás során Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltüntette a honlapján.

Szintén nyilatkozni kell a szülőknek, hogy a sportos-, vagy a kórus-, vagy az általános programmal működő osztályt választják-e. A kórus ás sport osztályok tekintetében az alkalmassági felmérések időpontjáról értesítést küldünk azoknak a családoknak, akik érintettek.

Iskolánkban két idegennyelv közül választhatnak: angol vagy német. Erről szintén

a beiratkozáskor kell dönteni. A sportos osztályban a többség döntése alapján fog eldőlni melyik nyelvet tanulják majd a gyerekek.

Az általános iskola elérhetőségei:

Telefon: 28/470-390; 30/295-2997

e-mail: titkarsag@kistarcsa-simandy.hu

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • gyermek nevére kiállított személyi igazolvány
  • gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány
  • szülő lakcímkártya
  • szülő nevére kiállított személyi igazolvány
  • gyermek TAJ kártya
  • Szakértői vélemény (aki rendelkezik vele)

Szeretettel várjuk leendő elsős tanulóinkat!

Siposné Varga Edit intézményvezető
Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Tetejére