:: 
Nyitólap » Település » Hírek » Régió hírei

Szülői tájékoztató az általános iskolai beiratkozásról

A Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tájékoztatója

Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (1) bekezdése értelmében Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.

Tájékoztatom, a 2022/2023. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2022. április 21. (csütörtök) 7:00 és 19:00 óra között
2022. 
április 22. (péntek) 7:30 és 16:00 óra között

 A beiratkozás napját megelőzően javasoljuk az alábbi felületen https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap az adatok online beküldését, mert így a személyes megjelenéskor gyors és gördülékeny ügyintézés valósulhat meg.

Az adatok online módon történő beküldési lehetőségének ideje:

2022. április 6. – 2022. április 22. 12:00 óra

Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét a jelentkezés során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell a körzetes általános iskolánál, amely online módon vagy személyesen történhet meg.

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése, az iskola legkésőbb 2022. április 25-ig dönt a gyermekek felvételéről, melyről írásban tájékoztatjuk Önöket.

A beiratkozási eljárás során Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltüntette a honlapján.

Szintén nyilatkozni kell a szülőknek, hogy a sportos-, vagy a kórus-, vagy az általános programmal működő osztályt választják-e. A kórus ás sport osztályok tekintetében az alkalmassági felmérések időpontjáról értesítést küldünk azoknak a családoknak, akik érintettek.

Iskolánkban két idegennyelv közül választhatnak: angol vagy német. Erről szintén

a beiratkozáskor kell dönteni. A sportos osztályban a többség döntése alapján fog eldőlni melyik nyelvet tanulják majd a gyerekek.

Az általános iskola elérhetőségei:

Telefon: 28/470-390; 30/295-2997

e-mail: titkarsag@kistarcsa-simandy.hu

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • gyermek nevére kiállított személyi igazolvány
  • gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány
  • szülő lakcímkártya
  • szülő nevére kiállított személyi igazolvány
  • gyermek TAJ kártya
  • Szakértői vélemény (aki rendelkezik vele)

Szeretettel várjuk leendő elsős tanulóinkat!

Siposné Varga Edit intézményvezető
Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Tetejére
Az oldal működéséhez elengedhetlenül szükséges sütik engedélyezése
Statisztikai sütik használatának engedélyezése
Közösségi portál kapcsolat használatának engedélyezése