:: 
Nyitólap » Település » Hírek » Önkormányzati hírek

A város működtetéséhez és fejlődéséhez kell egy vállalkozói szemlélet

Kistarcsa fejlődik! Stabil költségvetés, számos folyamatban lévő beruházás, sikeres pályázatok, népszerű helyi fesztiválok. Juhász Istvánnal - aki 34 évesen az ország egyik legfiatalabb polgármestere - beszélgettünk a város fejlesztéséről, pénzügyi hátteréről, sikeres helyi összefogásokról és jövőbeni tervekről.

– Magyarországon több önkormányzat forráshiányos. Üdvözítő kivétel Kistarcsa. Mivel magyarázza polgármester úr a város kedvező gazdasági helyzetét?
– Szerencsére rengeteg pályázatunk van most is folyamatban. Ezekre megvan a fedezetünk köszönhetően annak, hogy stabil költségvetéssel dolgozunk. Elég tartalékunk van, de a biztonság kedvért létrehoztunk egy 100 millió forintos keretet, amely szabadon felhasználható forrás lesz. Ebben a világgazdasági helyzetben bármi bekövetkezhet, így gondolnunk kell egy vészforgatókönyvre is.
Elmondhatom, hogy ebben az évben is szépen fejlődik a város, és a most létrehozott tartalékunk garantálja, hogy egy pénzszűkös időszakban is képesek leszünk a megkezdett beruházásokat befejezni, sőt önerős fejlesztéseket is meg tudunk valósítani.
 
– A júniusban a testület által jóváhagyott 2022. évi költségvetési rendelet módosításban már közel 1 milliárd Ft összegű csak a beruházásokra és felújításokra szánt összeg. Minek köszönhető ez?
– Ezek a jelentős fejlesztések a pályázati támogatásoknak köszönhetőek, de a kisebb eredményekre is rendkívül büszkék vagyunk, például nemrég adtuk át a Szlovák Tájházat, amelyet a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 33 millió forintos állami támogatással alakított ki, amelyhez az önkormányzat kb. hatmillió forintot adott. Ez egy régi ígérete volt az önkormányzatnak, hogy segít a tájház megépítésében. A Civil-ház lebontása után azon voltunk, hogy megfelelő helyet tudjunk biztosítani a szlovákok gyűjteményének. Örülünk, hogy sikerült ekkora összeget nyerniük, és ebből a Rózsa utcában egy ingatlant tudtak vásárolni, amelyet szépen felújítottak. Azon vagyunk, hogy a tájház Szabóné Tóth Katalin elnök asszony elképzelése szerint valósuljon meg, ehhez adott az önkormányzat, a képviselők és a KÖFE Kft. támogatást. Kistarcsai vállalkozások is rengeteget segítettek a szlovák önkormányzatnak, például a LAVET Kft. közérdekű felajánlásából építették meg az udvarban a kemencét. Az önkormányzat a kerítés megépítésében segített. Egy nagyszerű összefogás eredményeként valósult meg a tájház. Az új ingatlanon egy állandó kiállítást is berendeztek, az épület alkalmas lesz kisebb-nagyobb programok lebonyolítására is. Itt kell megemlíteni a Zarándok-vezetőképző Központ megépítését is. A Pest Megye Önkormányzata által vezetett partnerség keretében a projektben Perbál, Hévízgyörk, illetve Kistarcsa Önkormányzata vesz részt, emellett pedig szakmai támogatást nyújt a Mária Út Közhasznú Egyesület. A támogatás forrását – közel 420 millió forintot – a Pénzügyminisztérium biztosítja a „Pest megye célzott pénzügyi támogatása” program keretében. Ebből Kistarcsán 152 millió forintot fektetnek be. Ezt az új épületet is hamarosan átadjuk. A Civil-ház hátsó épületét az önkormányzat újítja fel, ezt civil szervezetek kapják majd meg. Szintén önkormányzati beruházásban újul meg a zarándok-vezetőképző előtti járda és parkoló.
 
– Milyen beruházások megvalósításai vannak folyamatban Kistarcsán?
– Kistarcsán folytatódnak az útépítések és a járdaépítések. Jó hír, hogy július 5-én megtörtént a Terézia utca műszaki átadása. Ez azért különleges, mert itt az aszfaltozást egy vállalkozó saját költségén végezte el. Az önkormányzat még tavaly kötött szerződést az utca másik oldalán építkező vállalkozóval, hogy a terület átminősítéséért cserébe megépíti az aszfaltos utat, valamint zöld területet biztosít egy jövőbeni játszótérnek. Az önkormányzat ehhez szívesen adta a hozzájárulását. Ez egy sikeres modell lehet a település életében és a jövőben remélhetőleg több vállalkozóval is sikerül majd ehhez hasonló megállapodást kötni. Örömteli dolog, hogy Kistarcsa szilárd útburkolat kialakítására 213 millió forint kormányzati támogatást kapott, amelyhez közel 20 millió forint önrészt kellett biztosítanunk. Ebből a pénzből épül meg a Scheda Ferenc utca 225 méter, a Lőcsei utca 408 méter, a Kántor utca 123 méter és a Rozmaring utca 364 méter hosszan. Ezeknek az átadási határideje novemberben esedékes. Ezen kívül nagy hangsúlyt fektettünk bizonyos utcák mart aszfaltozására. Ezt a módszert több utca lakóközössége kérte már, itt a költségek felét az önkormányzat, a másik felét pedig az ingatlantulajdonosok vállalják. Ilyen összefogással aszfaltoztunk a Fenyvesligetben a Zsálya, a Kamilla, Galagonya utcában és a Fenyves út egy részén.
 
– Polgármester úr a felsorolásban megemlített olyan útépítéseket is, amelyek pályázati pénzből készülhetnek el. Ezen kívül más területen is sikeresen pályáztak!
– Igen ez így van. Ilyen a Tipegő Bölcsőde bővítésére nyert pályázatunk. Eredetileg négy csoportszobára volt méretezve a projekt, akkor a kiírásban nem lehetett nagyobb összegre pályázni. A tavaly kiírt pályázat lehetővé teszi a bölcsőde bővítését, így az eredeti tervek szerint a bölcsődéhez 295,65 millió Ft vissza nem térítendő, 100%-os intenzitású támogatással két újabb csoportszobát építhetünk meg. A területet átadtuk a nyertes vállalkozásnak. A bővítéssel 2023. március 15- ig 31-ig kell végezniük. Jó hír, hogy a kórház igazgatójával sikerült megegyeznünk az építkezés lebonyolítását illetően. A munkaterületet a kórház felől közelítheti meg a kivitelező, így az építkezés nem zavarja sem a bölcsőde működését, sem az Eperjesi lakótelep nyugalmát.
Azonban nemcsak a Tipegő Bölcsőde bővítésére nyertünk pályázati pénzt, hanem több folyamatban lévő projektünk is van. Ilyen például a Nagytarcsa felé megépítendő kerékpárút, amelyhez 300 millió forintot nyertünk, a Simándy iskola energetikai korszerűsítése is ebbe a sorba tartozik, amelyhez 198 millió forint támogatást kaptunk, valamint 44 millió forintot nyertünk a Tipegő Bölcsőde napelemes energetikai bővítésére és különböző eszközbeszerzésekre. Ezeknek a projektelőkészítési szakaszában tartunk, tervek, és esetleges engedélyek beszerzése van folyamatban. így ezen projektek előreláthatólag jövőre valósulhatnak meg. Meg kell említeni azokat a pályázatokat is amelyek még elbírálás alatt vannak és reményeink szerint szintén zöld utat kaphatnak. Ilyen az Eperjesi út felújítása, kerékpársáv kialakításával és parkoló bővítésével 250 millió forintért, a Kossuth Lajos utcában található vízműtelep felújítása gazdaságfejlesztési céllal 260 millió forintért, a Kistarcsai Egészségház bővítése 347 millió forintért és az Alapszolgáltatási Központ fejlesztésére is pályáztunk 260 millió forint összegű támogatásra.
 
– Hol tart a tervezett új iskola építése?
– Tudomásom szerint az engedélyes terv készítése folyamatban van. Abban bízom, hogy ha nem lesz valami anyagi probléma, akkor nem lesz csúszás, ugyanis jó ütemben haladnak az előkészületek. Reményeink szerint 2024-ben elkészül az új iskola.
 
– Tehát Kistarcsa a válságok ellenére is szépen fejlődik. Mi a siker titka?
– Megmondom őszintén, hogy az elmúlt három év a járványok és a válságok ellenére nagyon jól sikerült, ami a kormányzati stratégiának is köszönhető. Az önkormányzatokat nem hagyták magukra. A másik, hogy az önkormányzatoknak ilyen válságos időszakban nem szabad hátradőlniük és segítségre várniuk. Kistarcsán mi folyamatosan próbáltunk bevételi forrásokhoz jutni. A működéshez és a fejlődéshez is kell egy vállalkozói szemlélet. Ez a kettő együttesen kell a sikerhez.
 
– Azt gondolom, hogy az év második felében az önkormányzatoknak nehezebb lesz. A külső és a belső körülmények ebbe az irányba mutatnak. Kistarcsán számítanak-e a dolgok rosszabbodására?
– Ami jó hír, hogy az adóbevételeink nőnek, ez azonban nem nyugtat meg bennünket, ezért is próbálunk tartalékolni. Ami veszélyt jelenthet a város működésére, az a rezsi növekedése. Ismeretes, hogy az önkormányzatokat is kivették a rezsicsökkentés alól. Abban reménykedem, hogy itt is kapnak az önkormányzatok valamennyi kompenzációt a kormánytól, akárcsak az iparűzési adó elvonása után. Úgy tudom, hogy ezzel kapcsolatban a háttérben már zajlanak egyeztetések. Egyébként azért is bizakodunk, mert évekkel ezelőtt olyan energia beszerzési rendszerekbe léptünk be, ami fél évre, egy évre biztosítja a fix árat. Az elmondottakból következik, hogy ebben az évben Kistarcsán még nem kell drasztikus költségnövekedéssel számolnunk, a tárgyévben a költségvetési kereteink biztosítják a szükséges korrekciókat, átcsoportosításokat.
 
– Szóval a beruházásokkal és a költségvetési tartalék képzéssel nincs semmi gondjuk, de azért van egy olyan terület, amely az utóbbi időben felkorbácsolta a kedélyeket. A hulladékszállítás körül kialakult anomáliákra gondolok. Helyre tudják állítani a rendet?
– Ez nemcsak Kistarcsa problémája, ez kiterjed a Duna-Tisza közére is. Elmondhatom, hogy az ügyön dolgozunk, napi kapcsolatban állok a DTkH Nonprofit Kft. és a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. vezetőivel. Ebben a pillanatban egy-két napos csúszások vannak még a szállításban, de bízom benne, hogy hamarosan visszaállhat a normális szolgáltatás. Az egész probléma onnan eredt, hogy egy el-számolási vita alakult ki a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) és a cégcsoport között. A helyzetet tovább rontotta, hogy a bizonytalanság miatt a cégnél történt egy csoportos felmondás. Az ügy kapcsán rengeteg szálat megmozgattunk, tárgyaltunk szakhatósággal, szakemberekkel, a területileg érintett országgyűlési képviselőkkel és végül sikerült az NHKV Zrt.-vel megegyezni egy olyan finanszírozásban, amely szűkösen biztosítja a cégcsoport működését. Köszönettel tartozom a lakosságnak a türelemért, de kijár a köszönet polgármester társaimnak is, akik megértették, hogy együtt kell ezt a problémát megoldani. El kell mondani, hogy azért volt olyan polgármester is, aki politikai haszonszerzésre próbálta felhasználni a kialakult helyzetet, de volt olyan is, aki inkább lemondott a társulásban betöltött pozíciójáról, hogy ne kelljen semmiféle felelőséget vállalnia.
 
– Kistarcsa a gasztrofesztiválok és fesztiválok egyik legnagyobb házigazdája Pest megyében. A Böllérfesztivál és a Kistarcsai Napok jubiláltak ebben az évben. Az egyik 10-ik a másik 25-ik évfordulóját élte meg. A Kistarcsai Napokon a nem kistarcsaiaknak fizetőssé tették a programok látogatását. Ez csak egyszeri alkalom volt vagy tervezik máskor is a karszalagos rendszert „bevetni”?
– A rendezvények szervezésénél próbálunk egy magasabb szintet meglépni. A Kistarcsai Napok ebben az évben már Kelet-Pest megye zenei fesztiváljává nőtte ki magát. Többe került, mint a legutóbbi, de ezzel arányosan több bevételt is generált. Nyertünk rá pályázatot, nagyobb hirdetési felületet tudtunk értékesíteni. Ilyen szempontból is profi rendezvény volt. A karszalagok árát a következő Kistarcsai Napokon biztos, hogy egy kicsit megemeljük. Az elkövetkező öt évben az a cél, hogy a teljes rendezvény nullszaldós legyen. Elsősorban a közönség biztonsága érdekében vezettük be a karszalagos szisztémát. Már a belépésnél ki tudtuk szűrni azokat az embereket, akik például ittasan érkeztek a rendezvényre és az Ifjúság téren kontrollálhattuk a közönség mozgását is.
 
– A Kistarcsai Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár már meghirdette augusztus 20-ra a Kakasfőző Fesztivált. Itt lesznek-e korlátozások?
– A Kistarcsai Napokon a módszer tökéletesen működött, de azt gondolom, egyelőre más rendezvényen nem alkalmazzuk, mert csökkentené a kisebb programok családias jellegét. Egyébként a Kakasfőző Fesztiválra is színvonalas műsort állítottunk össze olyan sztárféllépőkkel, mint Dj Dominique, Gáspár Laci, Opitz Barbi, Dévényi Tibi bácsi és a Bon-Bon együttes. Reméljük, hogy idén legalább annyi csapat nevez be a kakasfőzésre, mint a koronavírus-járvány előtt. Sok szeretettel várjuk a kistarcsaiakat erre a rendezvényre is!
 
Polgár Gyula
Tetejére
Az oldal működéséhez elengedhetlenül szükséges sütik engedélyezése
Statisztikai sütik használatának engedélyezése
Közösségi portál kapcsolat használatának engedélyezése