:: 
Nyitólap » Település » Hírek » Önkormányzati hírek

Munkatársat keresünk - pénzügyi ügyintéző

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Kistarcsa Város Önkormányzata Jegyzője

pályázatot hirdet

Pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Próbaidő: 6 hónap.

A munkavégzés helye: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

 • Ellátandó feladatkörök: Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat személyügyi feladatainak ellátása (kinevezések, átsorolások, megszüntető iratok elkészítése a KIRA központi illetmény számfejtési rendszerben, szabadság nyilvántartás, hiányzás jelentés, jubileumi jutalommal kapcsolatos feladatok, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos nyilvántartások)
 • Rendszeres és eseti személyi jellegű juttatások számfejtése a KIRA rendszerben, a kifizetésekhez kapcsolódó kötelezettségvállalások és teljesítések kontírozása az ASP KASZPER gazdálkodási modulban, kifizetések utalványozásra előkészítése
 • Személyi jellegű kiadások teljes körű kontírozása a Magyar Államkincstár finanszírozási értesítője alapján
 • Közreműködés egyes helyi önkormányzati rendeletek és közszolgálati foglalkoztatással összefüggő belső szabályzatok megalkotásában, évenkénti aktualizálásában;

Feltételek:

 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • 29/2012. (III.7.) Korm.rend. 1. sz. melléklet 11. vagy 19. pont szerinti végzettség

Előnyt jelent:

 • hasonló munkakörben, közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat,
 • KIRA központi illetményszámfejtési rendszer ismerete,
 • közigazgatási alap vagy szakvizsga,
 • ASP KASZPER gazdálkodási program ismerete.

Elvárt egyéni kompetenciák:

 • önállóság,
 • kiemelkedő precizitás,
 • önképzés igénye.

A jelentkezéshez csatolni kell:

 • 87/2019. (IV.23.) Korm. Rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott önéletrajzot,
 • a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy annak igénylésről szóló igazolást,
 • nyilatkozatot arról, hogy a bírálatban részt vevők a beadott pályázat valamennyi dokumentumát megismerhetik.

Illetmény és juttatások megállapítása a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben és Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselőknek adható egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 21/2011. (V. 20.) számú önkormányzati rendeletében, valamint a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatáról szóló 20/2021. számú Jegyzői utasításban meghatározottak szerint történik. A pályáztató a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A munkakör betölthető: 2024. április 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 02.

Elbírálás határideje: 2024. április 10.

Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap.

A pályázatot a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal címére (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) kell eljuttatni zárt borítékban, a borítékon feltüntetve „pénzügyi ügyintéző pályázat”, vagy email útján a hivatal@kistarcsa.hu email címre.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal Aljegyzőjétől, hivatali munkaidőben a (28)-507-134 telefonszámon.

Tetejére
Az oldal működéséhez elengedhetlenül szükséges sütik engedélyezése
Statisztikai sütik használatának engedélyezése
Közösségi portál kapcsolat használatának engedélyezése