Tájékoztató kereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatban

A kereskedelmi tevékenység  bejelentésével és módosításával kapcsolatosan az alábbi

jogszabályok az irányadók:

 • a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29. ) Korm. rendelet
 • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. Törvény
 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. Törvény
 • az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V.7.) FVM rendelet
 • 235/2019. (X.15.) Kormány rendelet
 • 210/2009. (IX. 29.) Kormány rendelet

A jogszabály alapján az alábbi tevékenységeket különböztetjük meg:

 1. bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység (210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 5., 6. melléklet) és
 2. működési engedély-köteles kizárólag üzletben forgalmazható termékek kereskedelmi tevékenység (210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 3. melléklete).

A kérelem benyújtása előtt minden esetben kérjen tájékoztatást az illetékes szakhatóságoktól!

Az eljárásban részt vevő szakhatóságok:

 • Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
 • Pest megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
 • Pest Megyei kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Növény,- és Talajvédelmi Osztály
 • Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi,- és Természetvédelmi Osztály
 • Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség

 Kizárólag üzletben – működési engedély birtokában -  forgalmazható termékek köre:

 • a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag;
 • az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésre szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
 • állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
 • fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerint 1., 2. és 3 pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;
 • növényvédő szerek és hatóanyagaik;
 • nem veszélyes hulladék;
 • az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag.

Kérelemét a https://kistarcsa.hu/ „Intézze ügyeit elektronikusan!”, illetve a https://epapir.gov.hu/ elektronikus portálon keresztül a nyomtatványokat- https://kistarcsa.hu/hivatal/ugyfelfogadas_es_altalanos_tajekoztato_az_elektronikus_ugyintezeshez/nyomtatvanyok/vallalkozas__kereskedelem lehet benyújtani.

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében az adott tevékenység a bejelentés benyújtását követően, a működési engedély-köteles tevékenység csak a végleges működési engedély birtokában végezhető!

A kereskedelmi tevékenység végzője az adatváltozást haladéktalanul írásban – elektronikus úton - köteles a változást megelőző 8 napon belül bejelenteni jegyzőnek.

Az üzlet használatára jogosult személyében történő változást elektronikus úton az új jogosult köteles bejelenteni.

A kereskedelmi tevékenység megszűnését a tevékenység végzője köteles a megszűnést követő  8 napon belül a jegyzőnek elektronikus úton bejelenteni az engedély leadásával.


Kistarcsai Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda

Tetejére
Az oldal működéséhez elengedhetlenül szükséges sütik engedélyezése
Statisztikai sütik használatának engedélyezése
Közösségi portál kapcsolat használatának engedélyezése