MAVIR Zrt. által a Kerepes és Kistarcsa Város közigazgatási területén tervezett 220 kV-os villamos vezeték létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás határozata

A MAVIR Zrt. (1031 Budapest, Anikó utca 4.) meghatalmazásából eljáró AFRY Erőterv ZRt. (1117 Budapest, Infopark sétány 3.) a Kerepes és Kistarcsa Város közigazgatási területén tervezett 220 kV-os villamos vezeték létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásra vonatkozó kérelem és dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) alapján a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) előzetes vizsgálati eljárást folytatott le.

A Környezetvédelmi Hatóság az előzetes vizsgálati eljárásban 2021. augusztus 17. napján hozta meg döntését. A Környezetvédelmi Hatóság Kistarcsa Város Jegyzőjének, mint a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének megküldte a határozatot, a PE-06/KTF/22605-27/2021 ügyiratszámú levelében.

A Jegyző a 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet 3.§ (6) bekezdése értelmében a közlemény helyben szokásos módon – a város hivatalos honlapján és a hirdetőtáblán – történő közhírré tételéről gondoskodik.

A döntésbe a Kistarcsai Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben, előre egyeztetett időpontban van lehetőség betekinteni

Tetejére
Az oldal működéséhez elengedhetlenül szükséges sütik engedélyezése
Statisztikai sütik használatának engedélyezése
Közösségi portál kapcsolat használatának engedélyezése